Background

סיכויי ההימורים בטורקיה


סיכויי ההימורים ושוק ההימורים בטורקיה מוסדרים על ידי המדינה. הימורי ספורט במדינה, בעיקר בענפי ספורט פופולריים כמו כדורגל, כדורסל וכדורעף, מופעלים על ידי ארגון ההימורים הרשמי בשם "אידהא", הנמצא תחת המונופול של המדינה. בנוסף ל-İddaa, ההימורים על מירוצי סוסים מתבצעים גם באמצעות מירוצים שמאורגנים על ידי "TJK" (מועדון הג'וקי הטורקי), שגם הם בשליטת המדינה.

סיכויי ההימורים מתבטאים בדרך כלל כמקדמים המשקפים את ההסתברות לאירוע ועשויים להיות שונים עבור כל סוג הימור. סיכויי ההימורים נקבעים לפני המשחק ועשויים להשתנות בהתאם למועדף של המשחק, חשיבות המשחק וגורמים רבים אחרים. מערכת דומה מיושמת עבור ענפי ספורט ואירועים אחרים שניתן להמר עליהם בטורקיה.

תעשיית ההימורים המקוונים מוגבלת בטורקיה וההימורים יכולים להתבצע באופן חוקי רק בפלטפורמות המותרות על ידי המדינה. אתרי הימורים מקוונים הפועלים מחוץ ל-İddaa ואתרי הימורים רשמיים אחרים ובדרך כלל מבוססים בחו"ל עשויים שלא להיות חוקיים ומשחק באתרים אלו עלול לגרור סיכונים משפטיים שונים.

לנשיאות ארגון Spor Toto יש סמכות על הגרלות לאומיות ומשחקי מזל, כמו גם משחקי הימורים, והיא אחראית להסדרת משחקים כאלה. חשוב לשחקנים להמר באחריות, הימנעות מפעילויות הימורים לא חוקיות ושימוש רק בפלטפורמות מורשות ומורשות.

Prev