Background

משחקי מזל


לוטו הוא משחק מזל המשוחק על ידי ציור מספרים שנבחרו באקראי מסדרה מסוימת. המטרה של השחקנים היא להבטיח שהמספרים שנבחרו מראש או שהוקצו באקראי תואמים למספרים שנבחרו במהלך ההגרלה. ישנן קטגוריות פרסים שונות בהתאם למספר המספרים התואמים, ובדרך כלל הקופה זוכה אם כל המספרים מנחשים נכון.

הביטוי "הזדמנות לוטו" משמש בדרך כלל בשני מובנים:

    <זה>

    ג'קפוט: משחקי לוטו יכולים להציע זכיות משנות חיים. עבור רבים, זו נתפסת כהזדמנות של "פעם בחיים". במיוחד כאשר יש זכיות זכובות מצטברות, הסכומים הללו יכולים להגיע למיליוני או לפעמים אפילו מיליארדי יחידות כסף.

    <זה>

    סבירות נמוכה: הביטוי "הזדמנות לוטו" משמש גם כדי לבטא שאירוע או הסתברות נמוכים מאוד. לדוגמה, הצהרה כמו "הסיכוי שהפרויקט הזה יצליח הם כמו בחירת לוטו" מציינת שלפרויקט יש סיכוי נמוך מאוד להצליח.

למרות שמשחקי לוטו מציעים זכיות זכיות מאוד אטרקטיביות, ההסתברות לזכייה היא בדרך כלל די נמוכה. מסיבה זו, מומלץ להתייחס לכסף שהוצא על משחקי לוטו כעלויות בידור ולשחק מבלי לחרוג מהתקציב.

Prev Next