Background

Gemau siawns


Gêm siawns yw Loto sy'n cael ei chwarae drwy dynnu rhifau wedi'u dewis ar hap o gyfres benodol. Nod y chwaraewyr yw sicrhau bod eu niferoedd a ddewiswyd ymlaen llaw neu a neilltuwyd ar hap yn cyfateb i'r niferoedd a ddewiswyd yn ystod y lluniad. Mae yna gategorïau gwobrau gwahanol yn dibynnu ar nifer y rhifau cyfatebol, ac fel arfer enillir y jacpot os dyfalir yr holl rifau yn gywir.

Defnyddir yr ymadrodd "cyfle Loto" yn gyffredinol mewn dwy ystyr:

    Jacpot: Gall gemau Lotto gynnig jacpotiau sy'n newid bywydau. I lawer, mae hwn yn cael ei weld fel cyfle "unwaith mewn oes". Yn enwedig pan fo jacpotiau cronnol, gall y symiau hyn gyrraedd miliynau neu weithiau hyd yn oed biliynau o unedau o arian.

    Tebygolrwydd Isel: Defnyddir yr ymadrodd "cyfle loteri" hefyd i fynegi bod digwyddiad neu debygolrwydd yn isel iawn. Er enghraifft, mae datganiad fel "Mae'r siawns y bydd y prosiect hwn yn llwyddiannus yn debyg i ddewis loteri" yn nodi mai bach iawn o siawns y bydd y prosiect yn llwyddiannus.

Er bod gemau lotto yn cynnig jacpotiau deniadol iawn, mae'r tebygolrwydd o ennill yn eithaf isel fel arfer. Am y rheswm hwn, argymhellir bod yr arian sy'n cael ei wario ar gemau lotto yn cael ei ystyried fel costau adloniant a'i chwarae heb fynd dros y gyllideb.

Prev Next